Thầy ơi! massage ngay bên cạnh của bạn gái , người con vương chuyện dục tính của ái tình thật đau khổ. Trang thấy nước mắt cô chảy lẫn vào những giọt nước vòi hoa sen, nó bao lan tỏa khắp cơ thể trắng ngần thanh thoát ấy như muốn làm dịu đi nỗi đau trong cô. Trang nói luôn vào chủ đề vì Trang rất hiểu nỗi đau trong cô… Trang nói trong chính dòng nước mắt mặn chát của mình đang chảy đều xuống môi: – Cô… con muốn vào đây để nói chuyện riêng không muốn thằng ” chó con”,Vợ dâm Đụ em có sướng không? cùng sếp nữ xinh dâm con và cô đã rất hiểu nhau rồi có phải là cô buồn vì thằng ” chó con”.