Lén lút đụ cô nhân viên và cô vợ thiếu thốn tình dục của anh chồng , hiệu cho thằng Hải đi, trong chuyến công tác Thầy ơi! massage ngay bên cạnh thằng mặc quần rằn ri quay lại thì thằng Hải lại ra hiệu đi theo thế là ba thằng bỏ đi mặc kệ nó ngỡ ngàng. Nó không hiểu rõ cái gì mà bọn kia dễ dàng bỏ đi như vậy nhưng nó nghĩ là bọn sợ súng chăng? Một lát sau nó mới lại chỗ thằng Long Sẩu vẫn đang quỳ chưa hết bàng hoàng bảo: – Chúng nó đi cả rồi mày về đi… chuyện hôm qua là của hôm qua. Từ giờ đừng làm phiền chị Trang và tao nữa là được… Thằng Long Sẩu vẫn quỳ im ở đó mặt đăm chiêu thế là nó lại giục: – Thôi về đi tao